――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Πελάτης: Ionios Brokers
Μικρή περιγραφή: Πριν ένα χρόνο μας ζητήθηκε ως γραφείο να συμμετάσχουμε σε ένα διαγωνισμό για τον επανασχεδιασμό του branding της εταιρείας Ionios Brokers. Από το λογότυπο ως και σκεπτικό για διαφημιστική καμπάνια. Αν και αποφεύγουμε τους διαγωνισμούς είπαμε να το δοκιμάσουμε.
Τι κάναμε: Ξεκινήσαμε να επανασχεδιάσουμε το λογότυπο κάτι που ήταν άμεσα αναγκαίο για να μπορέσει να η εταιρεία να δείξει το νέο της πρόσωπο και να εκπέμπει επαγγελματισμό και σιγουριά. Μετά τη κατάληξη αυτού αρχίσαμε να σχεδιάζουμε όλα τα αναγκαία για ένα τέτοιο rebranding, από τα πιο βασικά όπως κάρτες, επιστολόχαρτα κλπ. μέχρι τη διακόσμηση στα εσωτερικά των γραφείων τους.
Μετά τα απ' όλη αυτή τη δουλειά τελικά δε προχωρήσαμε με το πελάτη διότι αποφάσισαν χωρίς να μας ειδοποιήσουν ότι το budget γι' αυτό είναι πολύ μικρότερο από το αρχικό. Έτσι η όλη αυτή εργασία παρέμεινε στα «συρτάρια» μας.
Επειδή δεν έχουμε το αρχικό λογότυπο μια ιδέα του πώς ήταν ― και εν μέρει εξακολουθεί να είναι ― μπορείτε να δείτε εδώ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Client:Ionios Brokers
Small brief: A year before we were asked to pitch for the rebranding of a brokers' company. They wanted a new logo and everything that comes after the change of a logo. Even if our policy is avoiding pitching we decided to give it a go.
What we did: So we start designing a new logo and after we settle on how it will look we went on we the rest applications. From simple one, business cards, letterheads etc, to the interior of their offices. The presentation went very well, but after a few days later they called to announce us that they reject or proposition because they've changed the budget and they can't afford this work!
Unfortunately we don't have the old logo but here you can find a new version of it!

53_logo-bw.jpg
       
53_logo-colour.jpg
       
53_logo-negative.jpg
       
53_letterhead-a-page.jpg
       
53_letterhead-b-page.jpg
       
53_facsmile.jpg
       
53_business-card.jpg
       
53_with-compliments-ab-side.jpg
       
53_dl-envelope-front-back-.jpg
       
53_envelope-a4-outside.jpg
       
53_envelope-a4-back-side.jpg
       
53_notepad-a5.jpg
       
53_notepad-a4.jpg
       
53_a4-folder.jpg
       
53_cover-for-company-profile.jpg
       
53_company-profile-spread-03.jpg
       
53_application-form.jpg
       
53_3bid-leaflet-outside.jpg
       
53_3bid-leaflet-inside.jpg
       
53_leaflet-a-side.jpg
       
53_leaflet-b-side.jpg
       
53_4pages-leaflet-outside.jpg
       
53_4pages-leaflet-inside.jpg
       
53_magazine-ad-01.jpg
       
53_magazine-ad-02.jpg
       
53_magazine-ad-03.jpg
       
53_magazine-ad-04.jpg
       
53_magazine-ad-05.jpg
       
53_outdoor-ad.jpg
       
53_personell-uniforma.jpg
       
53_personell-uniform.jpg
       
53_office-exterior.jpg
       
53_office-interiora.jpg
       
53_office-interiorb.jpg